google-site-verification=Ya59bYd_WeXxyJxpLLD4KzYGI370cM1FaxngKaF9Bns

Kantorenmonitor B.V. biedt voor de Metropoolregio Amsterdam en Holland Rijnland toonaangevende inzichten en analyses van ontwikkelingen op de kantorenmarkt. Doel is producten en diensten te leveren die gedegen en zo volledig mogelijke informatie geven over kantoorontwikkelingen. Deze moeten voorzien in de behoefte aan betrouwbare kennis over marktontwikkelingen waarop beleid en investeringsbeslissingen kunnen worden gefundeerd.

 

Binnen de vastgoedmarkt is het verstandig om beslissingen te nemen op basis van gedegen kennis van de kantorenmarkt. Er is dan ook grote behoefte aan betrouwbare, eenduidige en objectieve informatie over ontwikkelingen op de kantorenmarkt dat verder gaat dan het inzicht in marktaanbod, markttransacties en huurprijzen. Daarmee wordt immers een aanzienlijk deel van de feitelijke ontwikkelingen gemist. Kantorenmonitor B.V. biedt unieke gegevens over de kantorenmarkt die geschikt zijn om ontwikkelingen op de kantorenmarkt te monitoren: gegevens over ontwikkeling van nieuwbouw, voorraad, leegstand en ingebruikname van kantoorruimte. De gegevens zijn gebaseerd op eigen veldwerk in de Metropoolregio Amsterdam en Holland Rijnland.

 

Door Kantorenmonitor B.V. wordt jaarlijks op basis van veldwerk zowel informatie geleverd over de ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam en Holland Rijnland die zich binnen een kalenderjaar op de kantorenmarkt voltrekken als informatie die een stand van zaken geeft van de leegstand op de kantorenmarkt aan het begin van het jaar. De resultaten van de veldopname komen jaarlijks in het voorjaar beschikbaar. 

Het gebied waarvoor de ontwikkelingen op de kantorenmarkt op basis van een veldopname wordt geregistreerd betreft de deelregio's Amsterdam, Amstelland (Diemen, Ouder-Amstel en Amstelveen), Meerlanden (Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn), Zaanstreek (Zaanstad en Wormerland), Waterland (Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Oostzaan, Landsmeer), Almere, Zuid Kennemerland (Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal), IJmond (Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum),  Gooi- en Vechtstreek (Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum en Wijdemeren), Lelystad en Holland Rijnland (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude).

Algemeen
Producten
Contact